image 1"Milovať to, čo je krásne, nie je ťažko,
ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcennosti,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca."

Viliam Gaňo

Najnovšie aktuality

Deň krivých zrkadiel

Už po druhý krát sme organizovali Deň krivých zrkadiel. Cieľom tejto akcie je pozitívnym príkladom ovplyvňovať postoje verejnosti voči ľuďom s mentálnym postihnutím a odbúravať predsudky voči nim… viac

Bezpečne na internete s denníkom radosti

Finančný príspevok vo výške 600€ sa nám podarilo získať na realizáciu projektu „Bezpečne na internete s denníkom radosti“ od Nadácie Orange v rámci grantového programu e-Školy pre budúcnosťviac
image 2

Nájdete nás na facebooku

facebook (1K)