image 1"Milovať to, čo je krásne, nie je ťažko,
ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcennosti,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca."

Viliam Gaňo

Najnovšie aktuality

Koniec školského roka 2016/2017

Zazvonil zvonec a školskému roku je koniec.
Dňa 30.06.2017 pani riaditeľka Mgr. Janka Krištofová na školskom dvore slávnostne ukončila školský rok 2016/2017… viac

Ekohry

Predposledný školský deň 29.06.2017 sme chceli stráviť v parku pri ekohrách. Počasie nám neprialo, tak sme sa zahrali v triede hru: Kto som? Cieľom bolo uhádnuť zvieratko. Ďalšia hra bola šibenica… viac
image 2

Nájdete nás na facebooku

facebook (1K)