image 1"Milovať to, čo je krásne, nie je ťažko,
ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcennosti,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca."

Viliam Gaňo

Najnovšie aktuality

Šport – môj kamarát

Naša škola sa v dňoch 28.-29.09.2017 zapojila do celoeurópskej aktivity Európsky týždeň športu 2017. Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 sme si pripomenuli jeho tretí ročník… viac

Kreatívne dopoludnie

Gemersko-malohontské osvetové stredisko sa v našej škole postaralo o kreatívne dopoludnie. Lektori pod vedením Mgr. Anetty Cvachovej pracovali v troch dielňach… viac
image 2

Nájdete nás na facebooku

facebook (1K)