image 1"Milovať to, čo je krásne, nie je ťažko,
ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcennosti,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca."

Viliam Gaňo

Najnovšie aktuality

Koniec školského roka

Dňa 30. júna 2016 za zvukov štátnej hymny sme aj na našej škole slávnostne ukončili ďalší školský rok. Opäť patril medzi tie úspešnejšie… viac

Rozlúčka

Aj tento rok končili na našej škole žiaci svoju povinnú školskú dochádzku, ale aj žiaci, ktorí pokračujú na odbornom učilišti. Preto sa triedne pani učiteľky Mgr. Slavomíra Štefániková a Mgr. Mária Štefániková rozhodli… viac
image 2

Nájdete nás na facebooku

facebook (1K)