image 1"Milovať to, čo je krásne, nie je ťažko,
ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcennosti,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca."

Viliam Gaňo

Najnovšie aktuality

Fašiangy v 5. ročníku

Žiaci 5. ročníka pripravili Fašiangy (mjasopust) vo svojej triede.
Pani triedna učiteľka zadala úlohu, pripraviť si informácie o Fašiangoch. Žiaci sa pýtali svojich rodičov a starých rodičov na zvyky, ktoré sa dodržiavajú v tomto období do dnes… viac

Beseda o dospievaní

Dňa 15.02.2017 firma MP Education, s.r.o. poskytla našej škole výchovno - vzdelávací program o dospievaní, ochrane reprodukčného zdravia a telesnej i duševnej hygiene… viac
image 2

Nájdete nás na facebooku

facebook (1K)