image 1"Milovať to, čo je krásne, nie je ťažko,
ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcennosti,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca."

Viliam Gaňo

Najnovšie aktuality

Deň matiek

Mama je len jedna a pre každé dieťa je tá jeho mama najlepšia, najmilšia a najkrajšia. Aj naše deti svoje mamičky ľúbia a pri príležitosti Dňa matiek sa im chceli za ich lásku a starostlivosť poďakovať… viac

Prednes poézie a prózy

Dňa 5. mája 2016 sa piati najlepší „recitátori“ našej školy pod vedením pani uč. Mgr. Márie Štefánikovej zúčastnili regionálnej súťaže žiakov ŠZŠ a špeciálnych tried ZŠ v prednese poézie a prózy konajúcej sa každoročne v ŠZŠ Klenovec… viac
image 2

Nájdete nás na facebooku

facebook (1K)